Wat heeft men nodig om een IP/VoIP-telefooncentrale te installeren?

VoIP-technologie gebruiken betekent dat het spraakverkeer (de telefoongesprekken) via het computernet verloopt.

Voor een goede gesprekskwaliteit dienen verschillende technische aspecten in aanmerking te worden genomen:

  • Allereerst moet het computernet van het bedrijf (LAN) van goede kwaliteit en zo mogelijk gecertificeerd zijn.

De telefooncentrale en alle IP- en/of SIP- telefoontoestellen worden rechtstreeks op het LAN aangesloten. 

De telefoongesprekken worden op dezelfde manier in IP-spraakpakketjes omgezet als de datapakketjes die op het computernet circuleren.

De spraak- en datapakketjes zullen dus samen op het net circuleren.

De spraakpakketjes zijn zeer gevoelig voor de voortplantingssnelheid op het LAN. Met het oog op de zogenaamde “QoS” (servicekwaliteit) krijgen ze dan ook best voorrang op de datapakketjes.

  • De geïnstalleerde IP-toestellen moeten PoE-toestellen zijn.  
  • De switch brengt de verbinding tot stand tussen alle onderdelen van een IP-net (Server, pc, printer, telefooncentrale, router, IP-toestel, scanner enz.). Als de switch een PoE-switch is, voorziet hij alle telefoontoestellen van 48 volt spanning zonder gebruik te maken van afzonderlijke voedingen.  
  • Als men op een SIP-provider wil aansluiten, wordt de telefooncentrale op een router aangesloten. Voor QoS op de router gelden dezelfde regels als op het interne net van het bedrijf.  
  • Om op een WAN aan te sluiten, wordt vaak een ADSL- of VDSL-verbinding gebruikt. Voor VoIP-gesprekken gebruikt men best een VDSL-verbinding met een grotere bandbreedte dan ADSL. (De spraakpakketjes die met de SIP-provider worden uitgewisseld moeten immers zo snel mogelijk worden overgebracht, om te voorkomen dat de kwaliteit wordt aangetast).  
  • Om te vermijden dat spraakpakketjes verloren gaan of met vertraging worden afgeleverd, kiest men best voor een SIP-operator met een eigen backbone in plaats van internet als transportpijp naar de telefoonoperator te gebruiken.