Rollen en rechten als partner

Jouw Partner Portal Administrator beheert in MyDstny de rechten en rollen van alle contacten in je bedrijf:

 • Rechten: welke onderdelen van het klantenportaal jij zelf kan beheren.
 • Rollen: welke rol je in je bedrijf speelt en welke communicatie je daarvoor moet ontvangen.

 

Rechten partner

Als gebruiker van het partnerluik van MyDstny kun je drie soorten rechten krijgen, afhankelijk van je profieltype:

 • Partner Portal User: kan in het partnerportaal nieuwe leads en opportuniteiten registreren en opvolgen, marketingmateriaal bestellen, documentatie bekijken en contracten opstellen.
 • Partner Portal Manager: krijgt de rechten van een Portal User, maar kan ook klanten verpersoonlijken (hiervoor moet je klant je wel toestemming verlenen).
 • Partner Portal Administrator: krijgt als eindverantwoordelijke volledige toegang (en heeft dus ook de rechten van een Partner Portal User en Partner Portal Manager.

Partner Portal User

Als Partner Portal User:

 • Krijg je toegang tot het partnerportaal van MyDstny
 • Kan je zelf nieuwe leads en opportuniteiten registreren en opvolgen
 • Heb je toegang tot alle documenten en tools om nieuwe klanten te maken en ze te ondersteunen (brochures, whitepapers, video’s, handleidingen etc.)
 • Kan je makkelijk je contactpersonen bij Dstny raadplegen
 • Krijg je binnenkort toegang tot MyDstny Commercial, een selfservicemodule waarmee je voor je klanten eenvoudig producten kunt bestellen (de bestelbon wordt automatisch aangemaakt).

 

Partner Portal Manager

Als Partner Portal Manager:

 • Heb je dezelfde mogelijkheden als de Partner Portal User (zie hierboven). 
 • Kan je klanten verpersoonlijken (‘impersonate’) en aldus acties voor hen uitvoeren op hun portaal, zoals tickets loggen en opleveringen beheren. De klant beslist natuurlijk welke van zijn rechten hij aan jou toekent.

Partner Portal Administrator

Als Partner Portal Administrator:

 • Heb je dezelfde mogelijkheden als de Partner Portal Manager (en dus ook als de Partner Portal User)
 • Kan je beslissen wie van je collega’s rechten krijgt als Partner Portal User of Partner Portal Manager
 • Kan je klanten verpersoonlijken (‘impersonate’) en aldus acties uitvoeren op hun portaal, zoals tickets loggen en opleveringen beheren. De klant beslist natuurlijk welke van zijn rechten hij aan jou toekent.
 

Rollen partner

Bij Dstny willen we zo goed mogelijk communiceren met al onze klanten. Daarom kan jij elke gebruiker in je bedrijf een bepaalde rol geven. Op basis daarvan sturen we hem of haar de gepaste communicatie. Elke contactpersoon kan ook meerdere rollen krijgen:

 • Technical Contact: Een technisch contactpersoon ontvangt alle technische informatie op bedrijfsniveau. We houden hem of haar op de hoogte van geplande onderhoudswerken, defecten en upgrades van diensten.
 • Billing Contact: Billing Contacts ontvangen alle financiële informatie, zoals prijsupdates. Deze contactpersoon krijgt GEEN Dstny-facturen. Je kan die laatste rechtstreeks opvragen bij je Account Manager.
 • Commercial Contact: We houden je Commercial Contact op de hoogte van alle Dstny-evenementen, online en offline. Hij of zij ontvangt nieuws over nieuwe oplossingen, aangepaste diensten (productupdates) en interessante nieuwsflitsen. 

Je kan de rollen definiëren in het MyDstny-portaal.

  Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

  Blijf op de hoogte van onze nieuwste inzichten inzake bedrijfscommunicatie, technologie en ondernemen.